Công văn số 1028-CV/BCSĐ, ngày 06/11/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc Tăng cường lãnh chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Công văn số 1028-CV/BCSĐ, ngày 06/11/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc Tăng cường lãnh chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/11/2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành văn bản số 1028-CV/BCSĐ về việc Tăng cường lãnh chỉ đạo công tác  bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa  bàn tỉnh.

 Lọc văn bản pháp luật
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Thông tin tìm kiếm:
Danh sách văn bản pháp luật
  • Xem văn bản pháp luật